Emergency First Response Primary and Secondary Care

Volg ons en deel...
Whatsapp
Skype
Emergency First Response Primary and Secundary Care

met max. 12 deelnemers is er voldoende tijd om alle vaardigheden te oefenen in de klas

HypnoWorld en daarmee de cursus First Emergency Response Primary and Secondary Care is getoetst door het CPION en op basis hiervan ingeschreven in het door de overheid ingestelde Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. HypnoWorld streeft voortdurend naar verbeteringen en optimale kwaliteit. In dit kader is HypnoWorld als eerste hypnose opleidingsinstituut ISO 9001:2015 gecertificeerd.

ISO 9001 gecertificeerd

Reanimatie (incl. AED) en Eerste hulp (EHBO)

De educatieve cursus van Emergency First Response bestaat uit twee gedeelten nl. de cursus Primary Care (CPR/Reanimatie met AED) en de cursus Secondary Care (Eerste hulp/EHBO). De cursus bestaat voor een groot gedeelte uit het opdoen van kennis door zelfstudie. Aan de hand van het leerboek Primary and Secondary Care en de bijbehorende DVD leer je op een ontspannen en makkelijke manier om levensreddende technieken toe te passen in een noodsituatie.

Alle vaardigheden worden klassikaal geoefend waarbij bepaalde noodsituaties worden nagebootst. Het oefenen vindt in een gemoedelijke sfeer plaats waarbij gebruik gemaakt wordt van reanimatiepoppen, beschermingsmiddelen en Automatische Externe Defibrilatoren (AED’s). Voor het aanleren van secundaire vaardigheden (Eerste hulp) ontvangen de cursisten een BHV-trainingssetje met verbanden, hechtpleisters, gaaskompressen en andere benodigdheden.

Emergency First Response, het doel

Het doel van de cursus Emergency First Response Primary Care is om te leren hoe je dient te handelen in levensbedreigende situaties in afwachting van professionele hulp (ambulancezorg). Het op de juiste wijze toepassen van de zorgverleningscyclus en de in deze cursus aangeleerde vaardigheden kan een leven redden of weer herstellen of de herstelperiode bespoedigen. Ook kun je er voor zorgen dat een slachtoffer een tijdelijke handicap heeft in plaats van een levenslange invaliditeit.

Het doel van de cursus Emergency First Response Secondary Care (Eerste hulp) is om hulp te bieden aan patiënten die zich niet in een levensbedreigende situatie bevinden maar wel hulp nodig hebben. Je leert o.a. hoe je een letsel- of ziektebeoordeling kunt uitvoeren, verband kunt aanbrengen en hoe je om kunt gaan bij ontwrichtingen en breuken.

Voor wie is deze cursus geschikt?

  • Voor (hypno)therapeuten die willen voldoen aan de door de beroepsvereniging gestelde eisen t.a.v. reanimatie
  • Voor instructeurs en personeel in gezondheids- en sportclubs
  • Voor leden van verenigingen en activiteitencentra
  • Voor leraren, studenten en beheerders bij lokale scholen en fitnesscenters
  • Voor personen in beroepen waarvoor een vergunning vereist is: verpleegkundigen, medewerkers in kinderdagverblijven, badmeesters, zwemleraren, brandweer, politie etc.
  • Voor werkgevers van grote bedrijven, corporaties en andere instituten
  • Voor iedereen die vaardigheden wil opdoen of onderhouden m.b.t. het verlenen van Eerste hulp

Waarom Emergency First Response?

Wij hebben gekozen voor de organisatie Emergency First Response vanwege het Internationale karakter en de uitmuntende lesmethode die er voor zorgt dat noodhulpverleners met zelfvertrouwen de in de cursus aangeleerde technieken kunnen toepassen. HypnoWorld opleidingen is een erkend opleidingsinstituut dat zich conformeert aan de eisen en voorwaarden van Emergency First Response. Onze docenten zijn erkent instructeur en in staat om elke cursist te laten slagen (100% slagingsgarantie).

Emergency First Response (EFR) Brevet en Certificaat

Om in aanmerking te komen voor het officiële EFR-brevet word je kennis getoetst aan de hand van een klassikaal theorie-examen. Daarnaast worden je vaardigheden beoordeelt. Cursisten met voldoende inzicht en vaardigheden komen in aanmerking voor het Internationale EFR-brevet (brevetpas, 2 jaar geldig, verzonden door het Europese hoofdkantoor in Bristol, GB). Je ontvangt tevens een certificaat van deelname (Certificate of Completion).

Ook voor herhalingslessen, ook voor herhalingslessen 🙂

Deze cursus is zowel geschikt voor nieuwe cursisten als ook voor brevethouders die hun brevet willen verlengen. Brevethouders hoeven het EHBO-pakket niet opnieuw aan te schaffen. Nieuwe cursisten dienen naast de kosten voor de cursus, ook het EHBO-pakket aan te schaffen (eenmalig). Aanvullende informatie is te vinden op de Engelstalige website van Emergency First Response.

Vergoeding door zorgverzekeraars

In sommige gevallen wordt het volgen van een EHBO en/of reanimatiecursus geheel of gedeeltelijk vergoed door jouw zorgverzekeraar. In de polis van je zorgverzekering staat precies omschreven of en welke vergoeding van toepassing is. De Zorgwijzer heeft een document opgesteld als richtlijn en kun je hier downloaden. Voor uitgebreide informatie kun je contact opnemen met jouw zorgverzekeraar.

INSCHRIJVEN

Data voor deze activiteit nog niet bekend.

 

X
X