Scholing en de belastingdienst

Wist je dat de belastingdienst mogelijkerwijze tot 52% (afhankelijk van je inkomen) meebetaald aan jouw opleiding? De belastingdienst schrijft voor dat je studiekosten en andere scholingsuitgaven mag aftrekken in het jaar waarin de kosten hebben plaatsgevonden. Heb jij je bijvoorbeeld aangemeld voor een opleiding in 2020 en zijn de kosten hiervoor betaald in 2019, dan mag de deze kosten aftrekken voor de belastingen in 2019. In 2019 geldt een drempel van € 250,-

Geen aftrek meer in 2021

Zoals het er nu uitziet, zal de fiscale aftrek voor scholingsuitgaven in 2021 worden afgeschaft. De oorspronkelijke termijn van 2020 is hiermee een jaar verlengt. Of hier een andere regeling voor terugkomt is nog onduidelijk. Indien je overweegt om een beroepsopleiding te volgen en een fiscale aftrek voor jou belangrijk is, overweeg dan eens om deze investering in jouw privé leven naar voren te halen. Wist je overigens dat HypnoWorld een gespreide betaling accepteert voor de 8-daagse opleiding tot Internationaal Register Hypnotherapeut. Gemakkelijk betalen in 4-maandelijkse termijnen zonder rente. Voor onze voorwaarden, lees ook de informatie op de pagina “Gespreide betalingen“.

Van belastingaftrek naar STAP-budget

In de toekomst zal het mogelijk worden om een persoonlijk ontwikkelingsbudget aan te vragen. Dit geldt voor zowel werkenden als niet-werkenden. Het doel is dat meer mensen zich gaan ontwikkelen tijdens hun loopbaan, en dat ze zo beter inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. Wat de exacte hoogte van het persoonlijk budhet is, is nog niet bekend. Er wordt gesproken van een budget van € 1000,- tot € 2000,-.

Wel staat vast dat het budget gebruikt kan gaan worden voor scholingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Om aan alle voorwaarden te kunnen voldoen is HypnoWorld op de achtergrond druk bezig om ook toekomstige cursisten te kunnen laten profiteren van haar opleidingen.

Meer informatie over aftrek scholingsuitgaven

Wil je weten welke kosten aftrekbaar zijn voor de belastingen? De belastingdienst heeft speciaal voor dit doel meer informatie ter beschikking gesteld. Gebruik deze pagina als startpunt indien je op zoek bent naar aanvullende informatie over studiekosten en andere scholingsuitgaven van de belastingdienst.

X
X