PsBK Psychosociale Basiskennis

Volg ons en deel...
Whatsapp
Skype
PsBK Psychosociale basiskennis

PsBK Psychosociale Basiskennis 8 maanden, 12 lessen

PsBK – Door zorgverzekeraars erkend

Uiterlijk op 1 januari 2017 moet elke zorgaanbieder over aantoonbaar voldoende medische en/of psychosociale basiskennis (MBK en/of PSBK) beschikken, om in aanmerking te (blijven) komen voor vergoeding door de zorgverzekeraars. Voor veel (alternatieve) zorgaanbieders kan dit betekenen dat een aanvullende opleiding nodig is. De opleiding zoals op deze pagina weergegeven voldoet aan alle daartoe gestelde eisen.

PSBK psychosociale basiskennis zonder stress

PsBK – psychosociale basiskennis zonder examenstress

De opleiding Psychosociale Basiskennis (PsBK) is een officiële SHO-register opleiding (Stichting Hoger Onderwijs) conform de PLATO-eindtermen. De opleiding die ontwikkeld is door ervaren psychologen en psychotherapeuten voldoet aan strenge kwaliteitscriteria en is door zowel het CPION als door de SNRO geaccrediteerd. Met het volgen van de opleiding PsBK voldoe je aan de eisen zoals gesteld door de zorgverzekeraars en word je opgenomen in het CPION Abituriëntenregister of het ARCOS register. Indien je naast de PsBK ook een HBO conforme vakopleiding hebt genoten komen je behandelingen mogelijk in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding door zorgverzekeraars* en btw-vrijstelling.

Psychosociale basiskennis – het doel

Zowel de overheid als de zorgverzekeraars stellen steeds strengere eisen als het gaat om zorgverlening in het algemeen en complementaire zorg in het bijzonder. Zij doen dit door het instellen van nieuwe- en aanvullende maatregelen. Het doel daarbij is enerzijds om de consument te beschermen en anderzijds om het kwaliteitsniveau van de complementair therapeut te verhogen. Dit resulteert o.a. in het instellen van de wet Wkkgz en het verplicht stellen van voldoende psychosociale basiskennis (PsBK) door zorgverzekeraars.

Van elke hypnotherapeut mag verwacht worden dat deze beschikt over relevante en gedegen achtergrondkennis. In de praktijk komen ze vaak in aanraking met cliënten met een brede zorgvraag. Het is daarbij belangrijk om symptomen te herkennen om een adequate oplossing te kunnen aanbieden. Om psychische- en persoonlijkheidsstoornissen te kunnen herkennen is daarbij een opleiding PsBk een basisvereiste. Daarnaast komen in de opleiding psychosociale basiskennis ook zaken aan de orde als: structuur, organisatie, ethiek en wetgeving van de Nederlandse gezondheidszorg.

PsBK – eenvoudig studeren zonder examenstress

De opleiding Psychosociale basiskennis bestaat uit 12 lesdagen verdeeld over 8 maanden. Voor aanvang van elke lesdag, maak je thuis de bijbehorende vragen op een tijd dat jou het beste uitkomt. Het unieke lesconcept scheidt bijzaken en hoofdzaken van elkaar waardoor jij je kunt concentreren op datgene dat belangrijk is. Op deze wijze kun je de studielast en daarmee de studiedruk eenvoudig verdelen. Tijdens de lessen wordt er naast de theoretische kennis aandacht geschonken aan casuïstiek. Zo wordt de theoretische kennis op een heldere wijze omgezet naar praktische vaardigheden. Aan het einde van elke lesdag vind er een toets plaats aan de hand van meerkeuzevragen. Deze bijzondere manier van toetsen voorkomt onnodige examenstress aan het einde van de opleiding.

PsBK thema’s van de lesdagen

De volgende thema’s komen aan bod tijdens de lesdagen psychosociale basiskennis:

Inleiding psychologie  Basisbegrippen  Het afweersysteem
 Hart en longen  Biopsychologie  Leren
 Ontwikkelingspsychologie  Psychopathologie I  Psychopathologie II
 Geheugen en schizofrenie  Persoonlijkheid en intelligentie  Alarmsymptomen

Voor PSBK data en verplichte studieboeken, zie tabblad “Meer info” aan de rechterzijde van deze pagina.

Voor wie is de opleiding PsBK geschikt?

De PsBK opleiding is bedoeld voor zowel therapeuten in opleiding als voor hulpverleners (met of zonder BIG-registratie) die al werkzaam zijn in de complementaire gezondheidszorg. Als vooropleiding wordt minimaal HAVO vereist.

Psychosociale basiskennis – wie zijn de docenten?

De docenten van de opleiding psychosociale basiskennis zijn allen gepassioneerde psychologen, psychotherapeuten en artsen die het werken vanuit een holistisch gedachtengoed ondersteunen. Door hun brede kennis en ervaring zijn zij als geen ander in staat om een brug te slaan tussen het complementaire werkveld en de reguliere gezondheidszorg.

PsBK diploma en accreditering

Wanneer voor het gemiddelde van de toetsen een 5.5 wordt behaald, ben je geslaagd. Het opleidingsinstituut draagt zorg voor aanmelding bij het CPION en/of de SNRO.

Psychosociale basiskennis acrreditatie door CPION & SNRO

* HypnoWorld kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen vanuit beroepsverenigingen inzake vergoeding door zorgverzekeraars.

INSCHRIJVEN

Het aantal huiswerkvragen voor de totale PSBK psychosociale basiskennis is ca. 1500. Na inschrijving kun je in een afgeschermde online omgeving snel beginnen met de huiswerkvragen. Wij adviseren dan ook om je ruim voor de hieronder aangegeven eerste lesdag in te schrijven.

Momenteel zijn er geen data bekend voor de PsBK-opleiding. Voor data en andere locaties kunt u inschrijven via de website van Con Amore.

Data voor deze activiteit nog niet bekend.

Voeg reactie toe

X
X