Tandarts hypnose – HypnoDental

Volg ons en deel...
Whatsapp
Skype
Tandarts hypnose

Tandarts hypnose onderdeel van vierdaagse opleiding medische hypnose

HypnoWorld en daarmee de cursus Tandarts hypnose is getoetst door het CPION en op basis hiervan ingeschreven in het door de overheid ingestelde Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. HypnoWorld streeft voortdurend naar verbeteringen en optimale kwaliteit. In dit kader is HypnoWorld als eerste hypnose opleidingsinstituut ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Hypnose in de praktijk voor tandheelkunde

HypnoDental LogoDe cursus tandarts hypnose is per 2017 volledig geïntegreerd in de 4 daagse opleiding Medische Hypnose. In deze opleiding wordt ingegaan op de behandeling van angst patiënten en de toepassing van analgesie door hypnose in plaats van chemische anesthesie. De opleiding is in eerste instantie gericht op de behandeling van volwassenen. Intensieve persoonlijke begeleiding na de opleiding is mogelijk en zal worden uitgevoerd door een voormalig tandarts die tegenwoordig werkzaam is als internationaal register hypnotherapeut in een eigen praktijk of een ervaren en gespecialiseerde hypnotherapeut.

Tandarts hypnose – van voorlichting tot tevreden patiënt

In de cursus tandarts hypnose als onderdeel van de opleiding medische hypnose wordt uitvoerig stil gestaan bij elk onderdeel. Zo zullen we nader ingaan op het ontwerp van een voorlichtingsbrochure voor mensen die geïnteresseerd zijn in de toepassing van hypnose in de tandheelkunde. Ook zijn er voorwaarden voor zowel de tandarts als voor de patiënt waaraan voldaan moet worden om een succesvolle behandeling mogelijk te maken.

Voordat een behandeling met hypnose kan plaatsvinden dient eerst een anamnese te worden uitgevoerd. Uitvraging is nodig om een patiënt te kunnen classificeren en geeft daarnaast belangrijke aanwijzingen voor de tandarts. Het doel van de behandeling met hypnose moet duidelijk zijn m.a.w. waar ligt de behoefte van de patiënt? De patiënt heeft hierbij de keuze voor angstreductie of een behandeling zonder gebruik van chemische anesthesie. In de cursus tandarts hypnose zullen voorbeelden worden gegeven en is een anamneseformulier inbegrepen.

Afhankelijk van de keuze v.w.b. de behandeling en de resultaten uit de anamnese kan het zijn dat een patiënt één of enkele hypnosesessies dient te ondergaan alvorens de tandheelkundige behandeling kan plaatsvinden. Bij het reduceren van angst kan ook gebruik gemaakt worden van een speciale thuissessie. Door middel van zelfhypnose zal niet alleen de patiënt zich veel rustiger gedragen, ook het werk van de tandarts zal makkelijker verlopen door een volledige medewerking van de patiënt.

Tandarts hypnose – stap voor stap naar een succesvolle behandeling

Uit ervaringen van tandartsen in Duitsland heeft zich uitgewezen dat directe hypnose effectiever is dan het gebruik van indirecte, non-directieve hypnose. In de cursus tandarts hypnose worden methoden aangeleerd die direct toepasbaar zijn in de praktijksituatie. Het toepassen van deze snelle en efficiënte methoden leidt bovendien nauwelijks tot vertraging in de tandheelkundige behandeling. Door praktische oefeningen wordt duidelijk hoe de tandarts gebruik kan maken van de informatie in de anamnese.

Voordelen van hypnose in de tandheelkunde

Het gebruik van hypnose i.c.m. een tandheelkundige behandeling biedt de volgende voordelen:

IRH opleiding Geen of bijna geen pijn na de ingreep
IRH opleiding Geen of bijna geen zwelling na de ingreep
IRH opleiding Bij analgesie geen medicatie dus ideaal voor allergische patiënten
IRH opleiding De doorbloeding blijft in stand
IRH opleiding Geen risico op verwonding b.v. van de N. alveolaris inferior
IRH opleiding De patiënt is volledig ontspannen
IRH opleiding Geen onderbreking van vragen aan de zijde van de patiënt
IRH opleiding De patiënt leert zelfhypnose
IRH opleiding De patiënt leert het reduceren van pijn
IRH opleiding Het vertrouwen in de behandelend arts neemt toe

Tandarts hypnose – wat u mag verwachten

In de cursus tandarts hypnose als onderdeel van de opleiding medische hypnose leert u beproefde technieken die sinds jaar en dag met groot succes gebruikt worden in de tandheelkunde en medische behandelingen. U krijgt een schat aan waardevolle informatie waarmee u na een korte oefenperiode direct aan de slag kunt. Voor een overzicht, meer informatie en inschrijven voor de opleiding verwijzen wij u graag naar de toelichting op de cursuspagina medische hypnose.

X
X